Prosa Tradisional

Soalan Peperiksaan :

Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti,kemudian jawab soalan-

soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka berkatalah anak yatim itu kepada penduduk kayangan itu,
“Jikalau tuan tidak keberatan, perkenankanlah saya mengambilnya barang sedikit. Saya hendak menanamnya pula di bawah sana di bumi tempat asal saya.”

Kemudian yang empunya padi itu berkata lagi, “ Nyahlah kamu dari sini! Kami sekali-kali tidak akan mengizinkan jikalau makanan kami ini hendak dibawa ke bumi. Kamu hanya boleh makan makanan itu di kayangan ini. Jikalau kamu hendak memakannya di sini, maka kami tidak berkeberatan. Akan tetapi jikalau kamu hendak membawanya ke bumi tempat asal kamu, maka kami tidak akan memperkenankannya.”

Kemudian orang kayangan itu mengambil nasi dan memberikan nasi itu kepada anak yatim piatu yang baru datang itu supaya penduduk bumi itu dapat merasakan betapa lazatnya dan betapa besar faedahnya makanan yang disangkanya emas itu. Setelah anak yatim itu selesai makan, maka barulah ia percaya betapa lazatnya makanan yang aneh itu. Ia ingin memintanya agar ia dapat membawa pulang dan menanam tanaman yang ajaib itu di bumi. Akan tetapi ia yakin bahawa yang empunya pasti tidak akan mengizinkannya. Oleh sebab itu, jikalau ia hendak membawa tanaman yang ajaib itu ke bumi, maka ia harus mencari akal agar ia dapat menyembunyikan tanaman itu di dalam sebuah tempat yang tidak akan diketahui oleh empunya. Akan tetapi ia tidak mempunyai tempat untuk membawa tanaman ajaib itu tanpa diketahui oleh sesiapa pun juga. Lama ia memikirkan hal itu dan akhirnya ia mendapat suatu akal. Padi itu akan dimasukkannya ke dalam mulutnya.

( Dipetik daripada prosa tradisional, Asal Padi,
Antologi Kuingin Berterima Kasih, Tingkatan 1,DBP)

i ) Nyatakan perkara-perkara yang bermain di fikiran anak yatim itu setelah dia selesai makan.  ( 3 markah )

ii ) Nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut.   ( 3 markah )

iii ) Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang akan anda lakukan jika anda menghadapi masalah yang sama dengan anak yatim itu? ( 4 markah )

Skema Jawapan :

i) Perkara-perkara yang bermain di fikiran anak yatim itu selepas dia selesai makan ialah [ 3 markah ]
– Dia ingin membawa pulang tanaman ajaib itu ke bumi
– Dia ingin menanam tanaman ajaib itu ke bumi
– Dia harus mencari akal kerana empunya padi tidak membenarkan dia membawa tanaman itu ke bumi.
Isi cukup : 2 daripada isi di atas

ii) Dua nilai murni yang terdapat dalam prosa tersebut ialah [ 3 markah ]
– Nilai keberanian untuk meminta kebenaran membawa pulang padi ke bumi.
– Nilai ketegasan empunya padi yang tidak membenarkan anak yatim membawa dan menanam padi ke bumi.
– Nilai berhemah tinggi orang kayangan memberikan nasi kepada anak yatim.
– Nilai kebijaksanaan – anak yatim mendapat akal menyembunyikan butir padi ke dalam mulutnya.
Isi cukup : 2 daripada isi di atas

iii) Jika saya menghadapi situasi / masalah yang sama dengan anak yatim itu saya akan [ 4 markah ]
– berunding dengan empunya padi untuk bersama-sama mengusahakan tanaman padi.
– meminta sedikit padi sebagai upah daripadanya
– mengajar penduduk di kayangan cara-cara menghasilkan produk makanan daripada padi selain nasi
Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s